slide 3
slide-1
slide 2

Recent News

Mulai tahun 2018, penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun. Anda boleh buat penyerahan data-data untuk sepanjang tahun:

  • - pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • - laporkan [Outcome] pesakit
  • - laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • - kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Data-data akan dikunci + 1 bulan selepasnya. Pastikan punggutan anda sempurna dan siap sebelum tamatnya tempoh penyerahan setiap tahun taksiran.

Analisasi data akan menggunakan data yang sempurna. Data-data yang masih ada di dalam modul “Data Query” yang tidak dapat dikemaskini akan dikeluarkan dari analisa . Tindakan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

Click here to get the latest user manual

Training, Meeting & Conference

Untuk makluman YBhg Dato’/ Datuk / Datin/Tuan/Puan Persatuan Pembantu Perubatan dan Jururawat Dialisis Malaysia (ADMAN) telah memutuskan dalam Mesyuarat Agong ADMAN 2018 untuk menaja pendaftaran bagi 20% jumlah ahli seumur hidup ADMAN bagi setiap Negeri yang bersetuju untuk hadir ke konferen kali ini.
Surat jemputan dan Senarai nama serta borang pencalonan ahli sila download dsini

18th ADMAN ANNUAL DIALYSIS CONFERENCE 2019
Advancement in Dialysis for Safe and Effective Treatment
21st – 22nd September 2019
Zenth Hotel, Kuantan Pahang.

Download Brochure here | Download Tentative Program

OTHER LINK