slide 2

Recent News

Mulai tahun 2018, penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun. Anda boleh buat penyerahan data-data untuk sepanjang tahun:

  • - pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • - laporkan [Outcome] pesakit
  • - laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • - kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Data-data akan dikunci + 1 bulan selepasnya. Pastikan punggutan anda sempurna dan siap sebelum tamatnya tempoh penyerahan setiap tahun taksiran.

Analisasi data akan menggunakan data yang sempurna. Data-data yang masih ada di dalam modul “Data Query” yang tidak dapat dikemaskini akan dikeluarkan dari analisa . Tindakan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

Click here to get the latest user manual

Training, Meeting & Conference

ADMAN Roche Dialysis Educational Workshop (DEW)

63rd DEW
8 July 2018 | Sarawak

64th DEW
22 July 2018 | Kedah/Perlis

65th DEW (Advanced 2)
3-5 August 2018 | Double Tree, KL

67th DEW
26 August 2018 | Melaka / Seremban

68th DEW
2 September 2018 – Central 3 , KL

69th DEW
23 September 2018 – Pahang

70th DEW
30/9/18 – Central 4

17th ADMAN Annual Conference
13 – 14 October 2018 | Summit Hotel, USJ
[ DOWNLOAD BROCHURE ]

OTHER LINK