slide-1

Recent News

Mulai tahun 2018, penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun. Anda boleh buat penyerahan data-data untuk sepanjang tahun:

  • - pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • - laporkan [Outcome] pesakit
  • - laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • - kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Data-data akan dikunci + 1 bulan selepasnya. Pastikan punggutan anda sempurna dan siap sebelum tamatnya tempoh penyerahan setiap tahun taksiran.

Analisasi data akan menggunakan data yang sempurna. Data-data yang masih ada di dalam modul “Data Query” yang tidak dapat dikemaskini akan dikeluarkan dari analisa . Tindakan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

Click here to get the latest user manual

Training, Meeting & Conference

PENANGGUHAN MESYUARAT AGUNG ASSOCIATION OF DIALYSIS MEDICAL ASSISTANTS AND NURSES MALAYSIA (ADMAN) TAHUN 2020

Mengambilkira akan perkembangan terkini berhubung wabak COVID-19, ASSOCIATION OF DIALYSIS MEDICAL ASSISTANTS AND NURSES MALAYSIA (ADMAN) telah memutuskan supaya Mesyuarat Agung Tahunan ADMAN 2020 pada 10 Oktober 2020 (Sabtu). ditangguhkan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

OTHER LINK