slide 1
slide 2

Recent News

Mulai tahun 2018, penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun. Anda boleh buat penyerahan data-data untuk sepanjang tahun:

  • - pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • - laporkan [Outcome] pesakit
  • - laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • - kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Data-data akan dikunci + 1 bulan selepasnya. Pastikan punggutan anda sempurna dan siap sebelum tamatnya tempoh penyerahan setiap tahun taksiran.

Analisasi data akan menggunakan data yang sempurna. Data-data yang masih ada di dalam modul “Data Query” yang tidak dapat dikemaskini akan dikeluarkan dari analisa . Tindakan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

Click here to get the latest user manual

Training, Meeting & Conference

16th ADMAN ANNUAL DIALYSIS SEMINAR 2017
20th -21st NOV 2017 | Berjaya Waterfront Hotel, Johor Bahru
Download Brochure | Download Programme

54th  DIALYSIS  EDUCATIONAL WORKSHOP
19th—20th MAY 2017 | Perdana Hotel, Kota Bharu Kelantan

53rd  DIALYSIS  EDUCATIONAL WORKSHOP

08th—09th APRIL 2017 | Equatorial Hotel, Pulau Pinang

OTHER LINK